Intresseanmälan/registrering för Mjölby Scoutkår

Medlemsinformation

  • - Du kan klistra in hela personnumret i det här fältet och födelsedatum kommer att sättas automatiskt

Adress

Kontaktinformation

Information kring Scouternas personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med din lokala scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se

Utöver detta kan din lokala scoutkår behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål som i så fall specificeras här nedan.

Kårspecifik information kring personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering under GDPR

Hej. Vi inom scouterna är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi nu berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU fån och med den 25 maj 2018.
Scouterna (802006-2942) är tillsammans med oss i Mjölby Scoutkår gemensamt personuppgiftsansvariga för de uppgifter som du lämnar till oss.
De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framförallt sådana som du själv uppger för oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.
Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemskapsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudanden från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.
Vi delar inte din personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skriver vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.
Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att inte kan fullgöra våra förpliktelser mot gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet ScoutNet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om du byter adress m.m.
De registreringslappar som nya medlemmar fyller i (och som ligger för grund till inmatning i ScoutNet) arkiveras i ett låst utrymme i Scoutstugan. Dessa lappar används främst för att snabbt få fram kontaktuppgifter till anhöriga om så är nödvändigt.
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Mjölby Scoutkår på: ordforande.mjolbyscoutkar@gmail.com, eller Scouterna (centralt) på: scoutnet@scouterna.se