Intresseanmälan/registrering för S:t Olofs Scoutkår Västerås

Medlemsinformation

  • - Du kan klistra in hela personnumret i det här fältet och födelsedatum kommer att sättas automatiskt

Adress

Kontaktinformation

Information kring Scouternas personuppgiftshantering under GDPR

Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Därför vill vi berätta om vår hantering av personuppgifter och om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller i hela EU från och med den 25 maj 2018.

Scouterna (802006-2942) är tillsammans med din lokala scoutkår gemensamt personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till oss.

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är framför allt sådana som du själv uppger till oss (som personnummer, namn, adress, e-postadress, telefonnummer) när du ansöker om medlemskap.

Vi behöver dessa uppgifter för att hantera din medlemsansökan och administrera ditt medlemskap hos oss. Dessutom skickar vi dig medlemstidning, nyhetsbrev, erbjudandet från scoutshopen, erbjudanden om deltaganden i olika aktiviteter som t.ex. läger, kurser och arrangemang.
Dina uppgifter behöver behandlas av oss för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot dig som medlem.

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part. Det kan vara företag som förmedlar betalningar, trycker och skickar vår medlemstidning, beviljar bidrag till oss, eller på annat sätt är viktiga för vår verksamhet.

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Tänk då på att det kan innebära att vi inte kan fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen. Som medlem med en registrerad e-postadress, kan du skapa en inloggning och logga in i medlemssystemet Scoutnet och kontrollera att vi har rätt uppgifter om dig. Då kan du också korrigera dina uppgifter om någonting ändrats, t.ex. om byter adress m.m.

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på scoutnet@scouterna.se

Utöver detta kan din lokala scoutkår behöva behandla dina personuppgifter för andra ändamål som i så fall specificeras här nedan.

Kårspecifik information kring personuppgiftshantering

Vi och vår huvudorganisation Scouterna arbetar med att få allt på plats till detta datum och detta brev är en del i det arbetet. Du har som medlem hos oss rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig samt hur och till vilket syfte vi sparar dessa uppgifter.

Vi samlar denna information digitalt i Scouternas medlemsregister som heter Scoutnet.

Syftet med att spara nedanstående uppgifter är för att kunna fullfölja vårt åtagande som förening gentemot dig som medlem eller målsman till en medlem. Exempel på detta är gruppindelningar, fakturor och information. Vi använder även vissa av dina personuppgifter för att skicka ut kallelser och andra utskick som är relevant för dig som medlem eller målsman.

Som vuxen medlem kan du även finnas med på vår hemsida med namn, bild, telefonnummer och e-postadressen förnamn.efternamn@sanktolof.org.

Vi och Scouterna samarbetar med folkbildningsförbundet Sensus, som använder delar av vårt gemensamma medlemsregister.

I samband med läger och hajker skickas namn på deltagarna till arrangerande scoutkår. Dessa listor förstörs alltid efter avslutat lägret. Våra avdelningsledare kan även de har papperskopior på avdelningens medlemmar för att kunna föra närvaro på veckomötena. Andra personer i vår verksamhet behöver dessa ibland dessa uppgifter, tex är vi skriver verksamhetsberättelser.

Vi publicerar och arkiverar vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, dock längst till föreningens upplösning.

Följande information samlar vi in:
Namn
Personnummer
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Om du slutar som medlem hos oss så har du rätt att få informationen borttagen. Om du så önskar, så behöver du säga till och vi kommer då att radera de uppgifter som finns om dig, så länge som vi inte måste spara dem enligt någon överstyrande svensk lagstiftning tex bokföringslagen som kräver att vi sparar finansiell information i sju år.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för
S:t Olofs Scoutkår